Simpozion istorico-umoristic „Umoriştii de astăzi, cu admiraţie faţă de umoriştii de ieri!”

„Umoriştii de astăzi, cu admiraţie faţă de umoriştii de ieri!”: Simpozion istorico-umoristic în amintirea marilor maeştri ai genului Al. O. Teodoreanu-Păstorel şi Vlad Muşatescu

Vineri, 16 decembrie 2022, în sala de lectură a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” sub genericul „Literatura memorialistică” a avut loc Simpozion istorico-umoristic „Umoriștii de astăzi, cu admirație față de umoriștii de ieri” în amintirea marilor maeștri ai genului Al. O. Teodoreanu-Păstorel și Vlad Mușatescu.

            A fost un simpozion interactiv și plin de culoare moderată de scriitorul și epigramistul Mihai Batog-Bujeniță, președintele Asociației. Publicul s-a delectat cu un program deosebit organizat de ALPI. Prezența directorului Bibliotecii Județene Iași, Dan Nicolae Doboș a oferit o valoare adaugată Simpozionului.

            A fost o ocazie deosebită pentru membrii ALPI, prezentarea lucrării științifice: Istoria din spatele ficțiunii”. Memorie familială în „Hronicul măscăriciului Vălătuc” (1928), susținut de Dr. Iulian Marcel Ciubotaru.

            Comunicarea susținută de Dr. Iulian Marcel Ciubotaru se axează pe investigarea surselor de inspirație ale volumului de debut a lui Al. O. Teodoreanu (Păstorel) și arată că, marele autor s-a inspirat în scrierea cărții sale din evenimentele contemporane lui și oamenii pe care i-a cunoscut. Investigația se orientează pe analiza nuvelei „Pur-sângele Capitanului” care constituie cea mai consistentă parte a cărții, ai cărei eroi sunt: logofătul Toader Vipa și fiul său, căpitanul Costache Zipa. Conferențiarul arată că, membrii familiei Zipa au fost contemporani cu frații Teodoreanu fiind în strânsă legătură de prietenie și având, interese comune. Având o pregătire juridică consistentă, reprezentanții celor două familii s-au intersectat încă de pe băncile facultății. Mai apoi, s-au întâlnit în redacția „Vieții românești” și au mers împreună la vânătoare la moșiile fraților Zipa, de la Tomeşti şi Osoi. Cei patru frați Zipa s-au implicat în politică, devenind nume cunoscute în Iaşul interbelic, având funcții de conducere şi, influențând în bine dezvoltarea economică, culturală, administrativă şi socială a oraşului şi județului Iaşi. 

Într-o atmosferă de adevărată sărbătoare tipică epigramiștilor, evenimentul a promovat frumosul sub toate formele sale. Membrii Asociației, oameni de artă și cultură cu simțul umorului au prezentat într-un recital de poezie şi epigrame, propriile creații literare.

____________________________________________________________

Vineri, 16 decembrie 2022, ora 17.00

Sala de lectură

„Umoriştii de astăzi, cu admiraţie faţă de umoriştii de ieri!”: Simpozion istorico-umoristic în amintirea marilor maeştri ai genului Al. O. Teodoreanu-Păstorel şi Vlad Muşatescu

Moderator: Mihai Batog-Bujeniță, președintele Asociației Literare „Păstorel” Iași

Activitate susținută de membrii Asociației Literare „Păstorel” Iași.

Partener: Asociația Literară „Păstorel” Iași